Student


Vi har lediga studentrum år 2024. Kontakta oss för mer information!

Idag driver förening Kalmar Sjömanshem/Sjöfartsklubb studenthem för elever vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Föreningen förvaltar och driver 13 studentrum och 5 lägenheter. Lokalerna fungerar främst som studenthem men är också en självklar samlingspunkt för studenter på Sjöfartshögskolan.

De flesta studenter besöker under sin studietid Sjömanshemmet ett flertal gånger. Och även om tiderna har förändrats är syftet är detsamma som det var 1909, nämligen att träffa kollegor och utbyta kunskap och studieerfarenheter. Kontakta oss för mer information om våra olika studentboenden.

Telefon: 0480 – 10810
E-mail: info@kalmarsjomanshem.se
Läs mer om vår historia här.